web 2.0

"Εξοικονομώ": Διαδικασία


Ερωτήσεις κι απαντήσεις πάνω στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον" σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΚΑ)...

Θέμα: Διαδικασία

1. Ερώτηση: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής - έγκρισης των Αιτήσεων;

Προετοιμασία: Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν είναι «επιλέξιμος ωφελούμενος» και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία» και να διασφαλίσει την συναίνεση τυχών συγκυρίων της κατοικίας ή των συνιδιοκτητών σε περίπτωση πολυκατοικίας.

Όπου χρειάζεται θα πρέπει να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξετάσει σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικό οργανισμό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα την πιστοληπτική του ικανότητα.

Ο ενδιαφερόμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος και η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί ενώ το αντίστοιχο κόστος θα προσδιορισθεί βάσει των προσφορών, που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2). Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση προσφορών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (Παράρτημα VII).

Ο ενδιαφερόμενοςυποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα.

Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

Κατάρτιση πίνακα κατάταξη αιτήσεων / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένου

Υπογραφή δανειακής σύμβασης / προκαταβολή 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών.
Υλοποίηση εργασιών.

2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής (προκαταβολή). Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη των πρόσθετων κινήτρων ο ωφελούμενος προσκομίζει:

* τα παραστατικά των δαπανών
* το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

Εν συνεχεία διενεργούνται:

Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.

Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει επιλεγεί σύμβουλος έργου (βλέπε διαδικασία ορισμού ερώτηση 5 της κατηγορίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ), οι παραπάνω ενέργειες που εκτελούνται από τον ενδιαφερόμενο, θα διενεργούνται εναλλακτικά από τον σύμβουλο έργου.

2. Ερώτηση: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής - έγκρισης των Προτάσεων σε περίπτωση Πολυκατοικίας;

Απάντηση: Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία, ως σύνολο κτηρίου, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας, για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, για τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλοποιήσουν, την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, την επιλογή ή όχι του σύμβουλου έργου και την τράπεζα που θα υποβληθούν οι αιτήσεις. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

Στη συνέχεια καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της πολυκατοικίας, για το τμήμα της που αφορά στο σύνολο των διαμερισμάτων του κτηρίου, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.
Η αίτηση υποβάλλεται στη συνέχεια σε δύο στάδια. Υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στην ίδια τράπεζα.

Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων. Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση προσφορών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης των πολιτών (Παράρτημα VII).

Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων γίνεται αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος παρέμβασης για το σύνολο της πολυκατοικίας / Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / Ενημέρωση Ωφελουμένων.
Υπογραφή δανειακών συμβάσεων / προκαταβολή 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών.

Υλοποίηση εργασιών.

2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών / Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Η εκταμίευση των δανείων ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής (προκαταβολή). Για την ολοκλήρωση της εκταμιεύσεων και τη λήψη των πρόσθετων κινήτρων οι ωφελούμενοι προσκομίζουν:

παραστατικά των δαπανών
το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει επιλεγεί σύμβουλος έργου (βλέπε διαδικασία ορισμού ερώτηση 5 της κατηγορίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ), οι παραπάνω ενέργειες που εκτελούνται από τους ενδιαφερόμενους ή από τον εκπρόσωπο, θα διενεργούνται εναλλακτικά από τον σύμβουλο έργου.

Εν συνεχεία διενεργούνται:

Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.
Πιστοποίηση / Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

3. Ερώτηση: Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι πολίτες για ένταξη στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Κατεβάστε εδώ σε μορφή pdf, τη λίστα με το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά περίπτωση.

4. Ερώτηση: Με ποιο κριτήριο θα επιλεγούν οι Προτάσεις που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι;

Απάντηση: Η επιλογή των αιτήσεων θα γίνει βάσει ημερομηνίας υποβολής μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια.

5. Ερώτηση: Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τις Τράπεζες;

Απάντηση: Όχι, η τελική επιλογή θα γίνει από το δικαιούχο του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ ΑΕ / Πρώην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.

0 Απορίες:

Δημοσίευση σχολίου

 
ABOUT US | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΕΡΓΑ | "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ" ΛΕΞΙΚΟ | ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PHOS SOLutions. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ 157, ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗ. Τηλ./fax: 28210 40178.

Εγκατάσταση προτύπου και Επιμέλεια...